Hepimiz Zenginiz
Eşyalarımızla Gerçek Zenginliği Kazanabiliriz
Yazara ulaşmak için
kalem@hepimizzenginiz.com
Ubuntu Condensed
Ubuntu
Georgia
Arial
A-
A+
A

Bismillahirrahmanirrahim

www.hepimizzenginiz.com © 2012 Her hakkı saklıdır.
Site içeriği kısmen de olsa izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz..
web tasarım ve programlama deSen

Abdestin Manası ve Su

Kuran’da abdest iki ayette anlatılmış ve her ikisinde de namazın ön şartlarından olarak nitelendirilmiştir (bkz. Maide 6 & Nisa 34). Abdestin sağladığı temizlenme “tahirun” köküyle ifade edilir. Aynı kökten gelen kelimelerin kullanıldığı diğer ayetlerde, şunlar da temizleyici olarak anılmıştır:

Yağmur (Enfal 11) 

Sadaka (Tevbe 103) 

Allah’ın sınırlarına riayet etmek (Enfal 33) 

Hadis-i Şeriflerde abdest aynı zamanda öfkeyi giderici, aşırı duyguları yatıştırıcı, şeytana karşı kalkan olarak da zikredilmiştir. Demek ki abdest, sadece maddi ve manevi kirlerden temizlenme değil, insanı olması gerektiği hale yaklaştıran bir ilaç, bir şifa kaynağıdır. 

 

Ayrıca, Maide Suresi 6. ayette, Allah-u Teala abdesti bir güçlük olarak görmememizi söylemiştir. 

 

Abdest ayetlerinde, temizlenme aracı su ve toprak olarak belirtilmiştir. İkisinin namaz öncesi temizlikte kullanılmak üzere seçilmiş olması, her ikisinde de bulunan su gibi özellik dolayısıyla olabilir: 

İkisi de çamurdan yaratılmış olan (bkz. Enam 2) insanın özündendir, fıtratının parçasıdır. 

İkisi de doğada oldukları halleriyle, islenmeye gerek duymadan kullanılabilir.

İkisi de doğada ana unsurdur, yapıtaşıdır. Var olmak için başka bir yaratılmışa ihtiyaç duymazlar. Ancak kendileri başka yaratılmışları besler, onların özünde bulunurlar.

 

Suyun Kuran’da geçen vasıfları ise şunlardır:

Yerin ve göklerin yaratılmasından önce var olan (Hud 7) 

Tüm canlıların kendisinden yaratıldığı (Nur 45) 

Allah’ın izniyle yaratılmışları besleyen (Araf 57) 

Soğuk halde, cennette ve dünyada nimet (Sad 42; Vakıa 34)

Tufan halinde, cezalandırıcı veya yok edici bir afet (Hud 43) 

Kaynar halde, Azap aracı (Saffat 67)

Temizleyici (Abdest ayetinde; Maide 6) 

 

Sonuç

Abdest, namazın ön şartı olan ve maddi & manevi temizlik sağlayan ÖZEL bir yıkanma ve bir ŞİFA KAYNAĞIDIR. Öyleyse kullanıcı metharı kullanırken ve kullandıktan sonra söyle hissetmelidir:

o Maddi ve manevi olarak arınmış, Rabbinin huzuruna çıkmaya hazır… 

o Sanki özel bir terapi görmüş ve rahatlamış, huzur bulmuş, canlanmış… 

o Duygusal aşırılıklarından kurtulmuş, dengelenmiş, sağlıklı… 

Su insanın hammaddesindendir. Kullanıcı, kendinden olan, tanıdık, kendiyle bütün ve uyum içerisinde görebildiği bir şeyle muhatap olduğunu hissetmelidir. Yani ürün kullanıcıyla bütünleşebilmelidir.  

Abdestin ana unsuru, asıl temizleyici olan sudur. Tasarlanacak olan ürün tema olarak suyun fıtratını esas almalıdır.

o Suyun hayat verici özellikleri yansıtılmalıdır.  

o Suyun mekaniklikten uzak, yumuşak ve organik akış özellikleri bozulmamalıdır. 

o Suyun kristal özellikleri, ışığı yansıtması, berraklığı hissedilebilmelidir.  

Maide Suresi 6. ayette, Allah-u Teala abdesti bir güçlük olarak görmememizi söylemiştir. Ürün abdestin kolaylık ve rahatlık ile alınmasını sağlamalıdır.