Hepimiz Zenginiz
Eşyalarımızla Gerçek Zenginliği Kazanabiliriz
Yazara ulaşmak için
kalem@hepimizzenginiz.com
Ubuntu Condensed
Ubuntu
Georgia
Arial
A-
A+
A

Bismillahirrahmanirrahim

www.hepimizzenginiz.com © 2012 Her hakkı saklıdır.
Site içeriği kısmen de olsa izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz..
web tasarım ve programlama deSen

Temizlik

 

Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temiz onları sever. 

Tevbe 108  

Temizlikle ilgili başka hiçbir ayet veya hadis olmasaydı bile, “Allah da temiz olanları sever” cümlesini duyunca, temizliğin ne kadar temel bir gereklilik olduğunu anlayabilirdik. Temizlemek ve temizlenmek için lazım olanlar, pek çok ibadetin önşartı olarak, hatta kendisi bir ibadet olarak, öncelikli olarak edinilmesi gereken eşyalar arasına girerler. 

Bir insan nelerin temizliğinden sorumludur?  

Beden temizliği

Üst-baş temizliği 

Mesken temizliği 

BEDEN TEMİZLİĞİ: 

"Sizden hiç kimse, cünübken durgun suyun içinde yıkanmasın." Ebu Hüreyre'ye sordular: "Peki nasıl yıkanacak, ey Ebu Hüreyre?" O: "Sudan alıp alıp yıkanacak!" diye cevap verdi.

Müslim, Taharet 97, (283)

(Babam) Ömer (ra) Resulullah (sav)'a, cenabetten nasıl yıkanacağını sordu. Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "(Kişi) sağ eli üzerine su dökerek başlar, iki veya üç kere döker (ve ovalayıp yıkar). Sonra sağ elini kaba sokar…

Nesai, Gusl 18, (1, 205, 206)

Gusül, beden temizliği denince ilk akla gelen şeydir. Issız bir şelalenin kenarında yaşamıyorsak, yıkanmak için bir düzeneğe ihtiyaç duyarız. Bu düzeneğin işlevi yukarıdaki hadislerde açıkça görülebileceği üzere, bir miktar suyu, suya kirli elle dokunulmadan, suyu kirletmeden kullanabilmemizdir. Adeta bir boyaya baştan aşağı batmış, onu temizlemeye çalışır gibiyizdir. Kullandığımız şey bir duş olabilir, bir kova & maşrapa seti olabilir veya başka türlü bir eşya olabilir. Ama mesela bir küvet bu işlevi karşılayamaz. 

 

Resulullah (sav) açıkta (izarsız) yıkanan bir adam gördü. Derhal minbere çıkarak, Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra: "Allah diridir ve ayıpları örtücüdür, hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse biriniz yıkanınca örtünsün" buyurdu.

Ebu Davud, Hamam 2; Nesai, Gusl 7, (1, 200)

Bir de bu düzenek bir örtünün veya setin arkasında, ya da bir odada olmalıdır. İşte gusül için olmazsa olmaz sayılacak şeyler bu kadardır.  

Temizlik, imanın yarısıdır.

Müslim Taharet:1

Bunun haricinde beden bakımının İslam’ın emirlerinden olduğunu söylersek yanılmış olmayız. İslam’da beden bakımının neleri içerdiğini ise Efendimiz Muhammed (sav)’den öğrenebiliriz:

On şey fıtrattandır: Bıyığın kesilmesi sakalın uzatılması, misvak, istinşak (burna su çekmek), mazmaza (ağza su çekmek), tırnakları kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını yolmak, etek traşı olmak, intikasu'l-ma yani istinca yapmak."

Müslim, 56 (261); Ebu Davud, Taharet 29, (53); Tirmizi, Edeb 14, (2758); Nesai, Zinet 1, (8,126, 127)

Hint Bintu Utbe, Hz. Peygamber'e: "Ey Allah'ın Resülü, bana biat ver!" diye talepte bulunmuştu. Kendisine:  "Hayır, şu ellerini değiştirmedikçe senden biat almayacağım. EIIerin tıpkı vahşi hayvanların ayağı gibi!" cevabını verdi."

Ebü Dâvud, Tereccül 4, (4165).

Ebü Katâde (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resülü dedim, benim omuzlarıma kadar dökülen (gür) saçlarım var, tarayıp tanzîm edeyim mi?" 

"Evet dedi, ona ikramda bulun." 

Muvatta, Şa'ar 6, (2, 949); Nesâî, Zînet 60, (9183).

Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a saçı sakalı karmakarışık bir adam gelmişti. Efendimiz, ona (eliyle) işaret buyurarak, sanki saçını ıslâh etmesini emretmişti. Adam bunu yapıp sonra tekrar geri geldi. Aleyhissalâtu vesselâm: 

"Şu hal, sizden birinizin tıpkı bir şeytan gibi başı(ndaki saçlar) karmakarışık vaziyette gelmesinden daha hayırlı değil mi?" buyurdular."

Muvatta, Şa'ar 7, (2, 949).

"Dişlerinizi temizleyiniz. Zira bu hal mahzâ nezafettir. Nezafet ise îmana râcidir. İman da sâhibiyle beraber Cennettedir."

Enes (ra) şöyle anlatır:

“Allah Rasulü bıyığın kısaltılmasını, tırnağın kesilmesini, koltuk altı kıllarının yolunup, kasık kıllarının tıraş edilmesini kırk günü aşmayacak şekilde sınırlandırdı.”  

Müslim, taharet:

Misvak kullanılması hakkındaki öğütlerim artık çoğa vardı. (Dinleyin itaat edin) 

Buhari, Cuma:5

Yani tırnak kesmemiz, saçları tarayıp tazim etmemiz, vücuttaki tüylerden gerekenleri yolmamız, dişlerimizi temizlememiz lazım. Bunlar ise eşyasız pek mümkün değildir. Öyleyse bunları da edinmemiz gerekir.  

ÜST-BAŞ TEMİZLİĞİ:

Kuran-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz (sav)’e hitaben “Ve siyabeke fetahhir: Giysini temizle” buyrulmaktadır. Bu “Ey örtünüp bürünen! Kalk ve uyar!” diye başlayan Müdessir Suresi’nin dördüncü ayetidir. Yani “Kalk ve uyar! Rabbini büyükle! Ve giysini temizle!” diye emredilmiştir. Bu şiddetli ve apaçık emir, bizi kıyafetlerimizin temizliği konusunda kendimize getirir.  

"Ey Ashabım! Sizler mü’min kardeşlerinizin yanına varacaksınız; binaenaleyh binek hayvanlarınıza dikkat ediniz, kıyafet ve elbisenizi düzeltiniz ki, insanlar arasında parmakla gösterilecek gibi olunuz; çünkü Allahu Teala çirkinliği ve çirkin söz söylemeğe özenen kimseleri sevmez."

Ebu Davud

Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir adam gördü, saçları darmadağınıktı. 

"Bu adam saçlarını düzeltip tertibe sokacak bir şeyi bulamadı mı?" diye memnuniyetsizlik izhâr etti. Derken, o sırada bir diğer adam gördü, bunun da üstü başı kirliydi. Bunun hakkında da: "Şu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor mu?" diye söylendi."

Ebü Dâvud, Libâs 17, (4062).

Peki elbisemizi eşyasız temizleyebilir miyiz? Mümkün ancak zor, hele bu devirde. Dolayısıyla olmazsa olmazlarımızın arasına bir de elbise temizlemeye yarayan eşyalar girmeli.  

MESKEN TEMİZLİĞİ: 

Allah Teâlâ Hazretleri münezzehtir, (halde ve sözde) nezîh olanı sever; nâziftir, nezâfeti sever; kerîmdir, keremi sever; cömerttir, cömertliği sever. Öyle ise avlularınızı temizleyin ve yahudilere benzemeyin.

Tirmizî, Edeb 41, (2800).

Son olarak kişinin evini, etrafını en azından namaz kılacak yerini temizlemesi var. Bunun için muhakkak eşya gereklidir. İnşallah bizler doğru eşyaları edinip bu iş için kullanır ve Peygamber Efendimiz (Sav)’in yukarıdaki tavsiyesine uyarak “Burada kesin Müslümanlar yaşıyor” sözünü, temizlik ve düzen konusunda bugünkünün tam aksi yerler için söyletiriz.