Hepimiz Zenginiz
Eşyalarımızla Gerçek Zenginliği Kazanabiliriz
Yazara ulaşmak için
kalem@hepimizzenginiz.com
Ubuntu Condensed
Ubuntu
Georgia
Arial
A-
A+
A

Bismillahirrahmanirrahim

www.hepimizzenginiz.com © 2012 Her hakkı saklıdır.
Site içeriği kısmen de olsa izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz..
web tasarım ve programlama deSen

Kafire Benzememe


"Yahudiler ve hıristiyanlar (saçlarını) boyamazlar. Siz onlara muhâlefet edin."
Buhâri, Libas 67, Enbiya 50; Müslim, Libâs 80, (2103); Ebü Dâvud, Tereccül 18, (4203); Nesâi, Zinet 14, (8,137); Tirmizi, Libâs 20, (1752).

Ehl-i Kitap, saçlarını alınlarına döküyorlardı, müşrikler de ayırıyorlardı. Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) (vahiyle) emir gelmeyen hususlarda Ehl-i Kitâb'a muvafakatı severdi. Saçını alnı üzerinde o da serbest bıraktı. Sonra (ortadan) ayırarak (sağ ve sola) taradı."
Buhârî, Libâs 70; Müslim, Fedâil 90, (2336); Ebü Dâvud, Tereccül 10, (4188); Nesâî, Zînet 62, (8,164).

Bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır
Ebû Dâvud, Libas 24,(4078); Tirmizi, Libâs 47,(1785).

Eti bıçakla kesmeyin. Çünkü bu, yabancıların işidir. Siz dişlerinizle kemirerek yiyin. Çünkü bu, sıhhat ve afiyet için daha iyidir.
Ebu Davud, Et'ime 21, (3778)

Resul-i Ekrem salla’llahu aleyhi ve sellem Efendimiz,ağzı kırık kaptan su içmeyi nehyetmiştir.
765    Ebu Said el Hudri (ra)    Buhari, Müslim   

Özellikleri bakımından iyi durumda olmak; işlevini gerçekleştirecek sağlamlığa sahip olmak: Yeterlilik kelimesi belki de bu cümlenin en önemli kelimesidir. Bir şeyin iyi durumda olması çünkü, çok göreceli bir şey. Birine göre iyi durumda olan, bir başkasına göre eski veya bozuk sayılabilir. Nitekim hepimiz çöp kutularının yanına bırakılmış, birinin artık işe yaramaz diye attığı koltukları görüyoruz. O koltuklardan bazıları, pekala bir başkası için çok iyi durumda sayılabilir. Öyleyse iyi durumda olmanın ölçüsü nedir? Efendimiz (sav)’in elbiselerini yamadığını hatırımıza getirelim. Öyleyse bir eşya fıtratını gerçekleştirecek yeterlilikte bir iyiliğe sahip olsa, bu yeter. Kalem örneğini vermiştik. Kalem yazıda eksiklikler bırakmayacak şekilde hala yazabiliyorsa, bu yeterlidir. Veya elbise için düşünelim. Örtmek için yapılmış bir elbise, altındaki deliği örtecek herhangi bir şekilde yamandığında hala fıtratına en uygun düzen içerisindedir. Süslemek için yapılmış bir elbise, ancak güzel bir yamayla yamandığında böyle kalır. İkinci el bir buzdolabı, kapağının dışında bir çizik var diye fıtratına en uygun hal içerisinde olmaktan çıkmaz. Peki Müslüman yapılış amacını gerçekleştiriyor diye çirkin, eski görünen şeyler mi kullanacak?  Yepyeni bir buzdolabı ile aynı buzdolabının ikinci eli eşit derece mi tayyip? Bunu tayipliğini yansıtma başlığı altında tekrar düşünelim.

Temiz olmak: “Beyaz elbise giyiniz;zira o,beyaz,daha temiz ve daha hoştur.Ölülerinizi de onunla kefenleyiniz.”buyurmuştur.
783    Semüre (ra)    Nesei, Hakim

"Temizlenin, çünkü İslâm temizdir."36 . İbn Hibbân; Aynı mânâda: Tirmizi, K. el-Edeb, 41.

Bir başkasını pasaklı bir elbise içinde görmüş ve şöyle buyurmuştur: "Bu adam, elbisesini yıkayacak birşey bulamamış mıdır?"38 . 38. Ebû-Dâvûd, K. el-Libâs- 14; Ahmed, Müsned, 7/357.