Hepimiz Zenginiz
Eşyalarımızla Gerçek Zenginliği Kazanabiliriz
Yazara ulaşmak için
kalem@hepimizzenginiz.com
Ubuntu Condensed
Ubuntu
Georgia
Arial
A-
A+
A

Bismillahirrahmanirrahim

www.hepimizzenginiz.com © 2012 Her hakkı saklıdır.
Site içeriği kısmen de olsa izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz..
web tasarım ve programlama deSen

Zarara Sebep Olacak Özellikler Taşımamak


Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
Araf 56
Bir adam yolda yürürken şiddetle susadı,nihayet bir kuyu buldu,oraya indi,su içip çıktı.O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu.Bunun üzerine o adam,”Bu köpekte tıpkı benim gibi susamış.”dedi ve hemen kuyuya indi,mestine su doldurdu ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıktı,köpeği suladı.Bundan dolayı Allah ondan razı oldu ve onu yarlıgadı.Ashab:-Ya Resula’llah,hayvanlarda da bizim için sevab var mı?dediler.-Her canlı yüzünden ecir vardır,buyurdu.
126    Ebu Hureyre (ra)    Buhari, Müslim
Yanında ok olduğu halde mescitlerimize veya sokaklarımıza uğrayan bir kimse ,başkalarına dokunmaması için,okların demirini elinde tutsun,buyurdu.
221    Ebu Musa (ra)    Buhari, Müslim    
Resul-i Ekrem salla’llahu aleyhi ve sellem Efendimiz,ağzı kırık kaptan su içmeyi nehyetmiştir.
765    Ebu Said el Hudri (ra)    Buhari, Müslim    
”Siz uykuya yattığınızda evlerinizde ateş bırakmayın.”
1683    İbni Ömer (ra)    Buhari, Müslim    
Resul-i Ekrem Efendimiz;yalın kılıç ve bıçak teati edilmesini men’ etmiştir.
1816    Cabir (ra)    Ebu Davud, Tirmizi    
Peygamber efendimiz sav “La’net ve nefrete sebeb olacak iki şeyden sakınınız.”buyurdu.Ashab-ı Kiram:-Bunlar nelerdir?diye sordular.Peygamber aleyhi’s-selam:“Halkın geçecekleri yol üzerinde veya gölgelenip istifade edecekleri yerlere(su kenarlarına,mesken ve civarına)abdest bozmak.”buyurdu.
1803    Ebu Hureyre (ra)    Müslim    
Ayağı ağrıtan bir ayakkabı, kulpu eli yakan bir fincan veya ayakları zemini çizen bir masa… Bunu illa ki insanın sağlığına verilen zarar olarak düşünmeyelim. Çevreye, diğer eşyalara, hayvanlara verilen zararlar olarak genişletelim. Hatta buna manevi şeyleri mesela dinimizi, kültürümüzü, düşünme kapasitemizi, vs. de ekleyelim. Üniversitedeyken bir arkadaşım vardı, parmaklarına oje sürdüğü için abdest alamaz, ve dolayısıyla namaz kılamazdı. Aslında namaz kılmayı isterdi, ama ojesini çıkartması zor geldiği için nefsine yenik düşerdi. Kötü tasarımdan kaynaklanan zarar: Mobilya alırken, eve gelen bir küçük çocuk buna tırmanmaya çalışsa, üzerine düşer mi, gerekli tedbirler alınmış mı diye düşünelim. Bir ekmek kesme makinesi alırken, elimi kesmemem için bir kapağı var mı diye bakalım.

Allah kullarını sever.
"Ey iman edenler! İçinizden her kim dininden dönerse, Allah onların yerine öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler" (el-Mâide 5/54).
"Ya Muhammed: De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tâbi olun ki O da sizi sevsin" (en-Nisâ 4/80).
Allah kullarını korur.
"Onu (insanı) önünden ve arkasından izleyenler vardır ki kendisini Allah'ın emriyle korurlar."(Ra'd suresi, ayet: 11)
"Hiç bir can yoktur ki üzerinde bir gözcü olmasın." (Tarık suresi, ayet: 4)
"Muhakkak sizin üzerinizde hafız melekler var. Kiram (değerli) kâtipler var. Her ne yaparsanız bilirler" (el-İnfitâr, 82/ 10, 11, 12).
"Hafız" kelimesi "koruyucu, saklayıcı" anlamına gelir. İyi ve kötü her yapılanı gözetip hıfz etmek ve korumakla görevli melek demektir. Yüce Allah, ister iman sahibi olsun ister olmasın bütün insanlar için onları muhtelif tehlikelere karşı koruyan melekler tayin etmiştir.
Vade dolana kadar kullarını koruyan O’dur.
"Kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyete sahip olan O'dur. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onun canını alırlar ve onlar görevlerini yerine getirmede asla kusur etmezler." (En'am suresi, ayet: 61)
Peygamberimiz(sav) buyurdu ki:
 İbnu Abbas (r.a) rivayet olunur"İki (büyük) nimet vardır, insanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır: Sıhhat. Ve boş vakit!" Buhari, Rikak 1; Tirmizi, Zühd 1, (2305)
Sıhhatimizi nasıl koruyacağız. Var olan eşyalarımızın bir kullanma talimatı olmalı bunu nasıl bulacağız?
Tabiî ki Peygamberimiz (sav) hayatından ve hadislerinden. Şimdi onlardan bir kaçını sıralayalım.
Aişe Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eti bıçakla kesmeyin. Çünkü bu, yabancıların işidir. Siz dişlerinizle kemirerek yiyin. Çünkü bu, sıhhat ve afiyet için daha iyidir. Ebu Davud, Et'ime 21, (3778)
”Siz uykuya yattığınızda evlerinizde ateş bırakmayın.”
 İbni Ömer (ra) Buhari, Müslim 1684
 İbn Ömer ve İbn Abbas (r.anhüma) ikisi birden anlatıyorlar: Rasûlullah (s.a.v)’in yanında idik, Rasûlullah (s.a.v): “Kabak, testi, ziftlenmiş kaplar ve ağaç fıçılarda meşrubat bekletmeyi yasak etti” ve Haşr sûresi 7. ayetini okudu: “…Bu sebeple Peygamber (s.a.v) size ne getirdiyse onu alın ne emrederse onu yapın ve sizi nelerden sakındırırsa ondan elinizi çekin…” (Buhârî, Eşribe: 7)

Allah Rasulü(sav)su kabının ağzından içmeyi yasaklamıştır (Buhari 10/79,Ebu Davud 3721)

 
Koruyucular ve şifalar gösterilmiştir.
Enes'den Nesai dışındaki imamların rivayetine göre: Resulullah (sav), suyu üç solukta içerdi." (Müslim ve Tirmizi'nin rivayetlerinde şu ziyade var: "Resulullah (üç solukta içer, böyle içmenin) daha doyurucu, (hastalıklara karşı) daha koruyucu ve daha afiyetli olduğunu söylerdi.") Buhari, Eşribe 26; Müslim, Eşribe 121, (2028); Tirmizi, Eşribe 13, (1885); Ebu Davud, Eşribe 19, (3727)
Bilal Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir; Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir, günahlardan koruyucudur, kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur." Tirmizi, Da'avat 112, (3543, 3544)
Enes :Ureyne kabilesinden bir grup insan Medine'ye gelmişti. Burası sıhhatlerine iyi gelmedi, hastalandılar. Resulullah (sav) da onları sadaka develerinin bulunduğu yere gönderdi ve: "Sütlerinden ve bevillerinden için!" emir buyurdu. Onlarda içtiler ve iyileştiler. Tirmizi, Tıbb 6, (2043)
Eşyalarımızın sıhhate uygunluğuna onları edinirken karar vermeliyiz. Günümüz şartlarında önümüze hazır gelen ve bize bir nevi şartlandırılan eşyaları körü körüne kullanmamalıyız. Ham maddesi ne, neden yapılmış sıhhate uygun mu araştırmalıyız.
“Kullanılacağınız kabın sıhhı olmasına dikkat edin. Cam kullanılabilir. …
Giyiminize dikkat edin. Naylon sentetik malzeme çok zararlı oluyor insanda alerji yapıyor kaşıntı yapıyor elektrik dengesini bozuyor vücudun… Baş ağrısı yapıyor kazağınızı çıkartırken çatır çutur çatır çutur kıvılcımlar çıkıyor. Gecenin kararanlıkta çıkarsanız. Halis dededen kalma yün kullanın halis pamuk kullanın onlar çok daha sıhhatli oluyor.”Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan
Eşyayı kullanırken güvenliğimizi tehdit edip etmediğini kullanım aşamasında dikkat etmeliyiz. Efendimiz(sav):
Kırık kaptan, kırık bardaktan su içilmesini ve içeceğe üflenmesini yasaklamıştır (Ebu Said el-Hudri(ra) Ebu Davud 3722)
O’nun sünnetine sadık kalmalıyız. Çünkü o bizi bizden daha fazla düşünendir. Güvenliğimize önem verendir. Oysa şimdi insanoğlu önce teknoloji ve yenilik diye birçok şey çıkarıp, bir süre sonrada zararlarını faydasından çok sıralayıp o yenilikten uzaklaşmamızı istiyor veya apar topar kaldırıyor. Bunlara gerçekten çok örnek saymak mümkündür. Örneğin:
Yüksek topuklu ayakkabılar ayaklarda türlü rahatsızlılara,
Sırt çantası boyun ve omurga zedelenmelerine,              
Düşük bel pantolonlar bel çevresindeki yağ dokusunu artırmaya ve buna bağlı olarak da estetiğin yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarına, Günde bir veya daha fazla gazlı içecek içenlerde, bel çevresinde aşırı yağ, 'iyi kolesterol' seviyesinin düşmesine, yüksek kan basıncı ve diğer risk faktörlerine yol açan bir metabolik sendrom (hastalık tablosu)riskinin yüzde 50 artması, ve günde 4 kutu ve daha fazla gazlı içecek tüketen gençlerde ise hiperaktivite görülme riskinin önemli ölçüde artmasına, kadınlarda kemik erimesine

Bilgisayar yazıcılarının havaya toner partikülleri (parçacık-bölekçik)saçtığını ve bu partiküllerin hava ile birlikte ciğerlere çekilmesine, sigaranın içindeki maddeler kadar zararına sebep olmaktadır.
Bunu kendimize yapmamalıyız. Sıhhatimizden sorumluyuz ve onun bize emanet olduğunu ve ondan hesaba çekileceğimizi unutmamalıyız.
Ebu Hüreyre Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kulun, kıyamet günü, hesaba çekileceği ilk şey (mazhar olduğu) ni'mettir. Kendisine: "Bedenine sıhhat vermedik mi, soğuk sudan içirmedik mi?" denecektir. Tirmizi, Tefsir, (3355