Hepimiz Zenginiz
Eşyalarımızla Gerçek Zenginliği Kazanabiliriz
Yazara ulaşmak için
kalem@hepimizzenginiz.com
Ubuntu Condensed
Ubuntu
Georgia
Arial
A-
A+
A

Bismillahirrahmanirrahim

www.hepimizzenginiz.com © 2012 Her hakkı saklıdır.
Site içeriği kısmen de olsa izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz..
web tasarım ve programlama deSen

Helallik

Küçük kara bir kuyu düşünün. Derin ve soğuk… Haram işte bu kuyunun içindekilerdir. Kuyunun kenarı kara bir çamurla çevrili bulunsun. Üzerine basılabilecek kadar katı, ama ürkütücü derecede kaygan bir çamur, ki bu çamur da mekruhlar olsun… Ve bu topraktan sonra bembeyaz, sonsuz bir alan, bir helal toprağı…

Kuyunun sınırı öyle keskindir ki içindekilerle dışındakiler birbirinden tamamen ayrıdır.  Kuyunun içinde nelerin olduğu açık ve net olarak, tek tek yazılmıştır Kitap’ta… Dolayısıyla kimse kuyunun dışında olan bir şeyi içindeymiş gibi gösteremez. Ancak kuyuya düşmekten korkma derecelerimize göre, çamura mesafemizi belirleriz. Kimimiz sadece beyaz toprağa basmayı, kimimiz çamurla beyaz toprağın birbirine geçtiği sınırlara kadar, kimimiz de kuyunun en yakınındaki en kaygan çamurlara kadar ilerlemeyi tercih ederiz.

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah bir kısım farzlar koymuştur, siz, bunları daraltmayın. Bir kısım da sınırlar (yasaklar) koydu. Bunlara tecavüz etmeyin. Bazı şeyleri de haram kıldı, onlara yaklaşmayın. Bazı şeyleri de (farz, sınır, haram diye tavsif etmeden mutlak) bırakmıştır. Bunları, unutarak bırakmış değildir, öyle ise onları (farz mı, haram mı... vs. diye didikleyip) araştırmayın."
Rezin

Haramlık bize üç farklı şekilde bildirilmiştir:
1.    Bazı şeyler, sebep bildirilmeksizin, direkt olarak haram kılınmıştır. Domuz etinin haram olduğunu hepimiz biliriz. Allah-u Teala domuz etini yasaklarken, sebep veya şart bildirmemiştir. Ortada sebep olmadığından, benzerlerini de bunlara ekleyip, o haramsa bu da haramdır diyemeyiz.
2.    Bazı şeyler, taşıdıkları özelliklerden dolayı yasaklanmıştır. Örneğin “sarhoşluk verme” özelliğinden dolayı içki yasaktır. Dolayısıyla aynı özelliği taşıyan diğer şeylerin de haram olması sonucunu doğurur. İçki gibi uyuşturucu da haramdır.
3.    Bazı şeyler ise, bazı koşullarda haramdır. Koyun eti mesela, normal şartlarda helaldir. Ama Allah’tan başkası adına kesilirse veya kanı akmadan ölürse haram olur.

HARAM OLAN EŞYALAR
Doğrudan haram olan eşyaları bir önceki başlıkta “yasaklanmış işlevler” bölümünde incelemiştik. Kuran’daki haramların birçoğu yiyecek-içeceklerle ilgilidir. Orada eşya için yiyecekler kadar açık sınırlar bulamayız. Ancak hadis-i şerifler bize bazı eşyaların haram olduğunu bildirir.  
•    Özelliklerinden dolayı haram olanlar:
o    Cana kast eden eşyalar
•    Koşullara göre haram olanlar:

Resulullah (sav)'ın yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Yüzüğü görünce): "Niye bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum!" buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu sefer "Niye sende putların kokusunu hissediyorum?" dedi. Bilahare adam altın yüzük takmış olarak geldi. Bu sefer de: "Sende niye cennet ehlinin süsünü görüyorum?" dedi. Bunun üzerine adam: "Öyleyse yüzüğüm neden olsun?" diye sordu. "Gümüşten" dedi, "ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın."
Tirmizi, Libas 43, (1786); Ebu Davud, Hatem 4, (4223); Nesai, Zinet 47, (8, 172)

o    Erkek kullandığında: İpek ve altın haramdır.
o    Kadın ihramlıyken kullandığında: Yüz örtüsü, vers ve zaferan değmiş elbise haramdır.
o    Yiyip içmek için kullanıldığında: Altın ve gümüş yemek gereçleri, kapları haramdır.