Hepimiz Zenginiz
Eşyalarımızla Gerçek Zenginliği Kazanabiliriz
Yazara ulaşmak için
kalem@hepimizzenginiz.com
Ubuntu Condensed
Ubuntu
Georgia
Arial
A-
A+
A

Bismillahirrahmanirrahim

www.hepimizzenginiz.com © 2012 Her hakkı saklıdır.
Site içeriği kısmen de olsa izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz..
web tasarım ve programlama deSen

Parantez İçi: Cennette Nesneler

•    Cennetteki nesneler zamanın getirdiği tükenme, eskime ve yok oluştan uzaktır.   

"Şüphesiz bu, Bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok."

Sad 54

"Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler)."

Vakıa 33

•    Cennetteki nesneler bizim hayal edemeyeceğimiz, düşünemeyeceğimiz şeylerdir.

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri ferman etti ki: "Ben Azimu'ş-Şan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım." Ebu Hureyre ilaveten dedi ki: "Dilerseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun, (Mealen): "Yaptıklarına karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükafaatların saklandığını kimse bilemez" (Secde 17).
Buhari, Bed'ül-Halk 8, Tefsir Secde 1, Tevhid 35; Müslim, Cennet 2, (2824); Tirmizi, Tefsir, (3195)


•    Cennetteki nesneler özel malzemelerdendir.

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette, mü'min için, içi boş tek bir inciden bir çadır vardır. -Bir rivayette- genişliği altmış mildir. Her köşesinde bir refikası bulunur, hiçbiri diğerini görmez, mü'min bunların herbirini dolaşır.
Buhari, Bed'ü'l-Halk 8, Tefsir, Rahman 1, 2, Tevhid 24; Müslim, Cennet 23, (2838); Tirmizi, Cennet 3, (2530)
Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi, altından olmasın.
Tirmizi, Cennet 1, (2527)

•    Cennetteki nesneler tamamen kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre hazırlanmışlardır.

Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.
Rahman54


•    Cennetteki nesneleri canımız ister ve gözümüz onlardan hoşlanır.

Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız.
Zuhruf 71
Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.
İnsan16

Sadece eşyaları düşünsek bile; bir tarafta kalıcı ve hayırlı, diğer tarafta geçici ve az olan varsa, hangisini daha çok ister, hangisi için daha çok çalışırdık? Vaktimizin çoğunu hangisini elde etmek için harcardık? Çoluk çocuğumuza hangisini kazanmaya yönelik bilgi ve imkanları daha çok sunmaya çabalardık? İkisi arasında tercih yapmamız gerektiğinde, mesela üçüncü kere Cuma vakti önemli bir iş toplantımız olduğunda, hangisine yönelir, hangisini bırakırdık?

Evet; geçici dünya hayatı içerisinde çok önemliymiş gibi görünen, edinmek için o kadar çırpındığımız eşyanın, hakikatteki kıymetini idrak edebilsek hayatımızda çok şey değişirdi.  

Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tastamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar.
Hud 15

ÖZETLE; EŞYALARI ŞÖYLE GÖRMELİYİZ:
•    Allah’ın lütufları sayesinde insanlar tarafından üretilmiş,
•    Dünyada geçici ve az bir yararlanma sağlayan ve böylece nimet sayılan,
•    Allah’ın dilediği insana, onu imtihan etmek için verdiği,
•    Allah’ın dilediğinde geri alacağı,
•    Gün gelip hesabı sorulacak emanetler…